لبـــت نـــــــــــه گوید و ...

لبت نه گوید و پیداست می گوید دلت اری
 
که این سان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری
 
دلت می اید ایا از زبانی این همه شیرین
 
تو تنها حرف تلخی را همیشه بر زبان اری 
 
 
نمی رنجم اگر باور نداری عشق نابم را
 
که عاشق از عیار افتاده در این عصر عیاری
 
 
چه می پرسی ضمیر شعر هایم کیست؟(ان)من
 
مبادا لحظه ای حتی مرا اینگونه پنداری
 
 
تو را چون ارزوهایم همیشه دوست خواهم داشت
 
به شرطی که مرا در ارزوی خویش مگذاری
 
 
چه زیبا میشود دنیا برای من! اگر روزی
 
تو از انی که هستی ای معما پرده برداری
 
 
چه فرقی می کند فریاد یا پژواک جان من
 
چه من خود را بیازارم چه تو خود را بیزاری
 
 
صدایی از صدای عشق خوشتر نیست-حافظ گفت
 
اگر چه بر صدایش زخم ها زد تیغ تاتاری
 
 
                                                محمد علی بهمنی

/ 0 نظر / 12 بازدید