بغض سنگین گلویم...

بغضِ سنگینی گلویم را می فشارد

         اِحساس تنهایی رهایم نمی کند

               اَشک در چشمانم حلقه زده است

                                                              و 

                       گوشه چشمم را پرده ای از اَشک پوشانده است

 

                                                 ای کاش هیچ وقت عاشق نمی شدم !!! 

/ 1 نظر / 12 بازدید
mina kiani

خب به عشقش می ارزه مگه نه؟ منظورم به اون احساسی که انسان پیدا میکنه