با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی   تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید   ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم   با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی سلطان من خدا را زلفت شکست ما را   تا کی کند سیاهی چندین درازدستی در گوشه سلامت مستور چون توان بود   تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی آن روز دیده بودم این فتنه‌ها که برخاست   کز سرکشی زمانی با ما نمی‌نشستی عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ   چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی

/ 5 نظر / 7 بازدید
ابوالفضل

خیلی قشنگ بود. ممنون از پستتون. @...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ و هر روز آپتر میشم. منتظر حضور سبزتون هستم.

رفیق

سلام اینبار حتما صادقانه تر از همیشه به وبم بیا......... من آپم..[گل]

رفیق

نیستی رفیق..........[ناراحت]

رفیق

سلام صبح بهشتیتون بخیر عیدتون مبارک[گل]

رامین

با کافران چه کارت گر بت نمی‌پرستی خیلی زیبا . . . (◕‿◕)