رویا

رویا ی روزانه ام را

به خواب شبانه پیوند می زنم

تا آرزوی فردایم را بسازم

ماه را به ستاره

ستاره را به خورشید

و

خورشید را به زندگی وصله می زنم

تا افسانه ای بسازم به وسعت

رویا...

/ 0 نظر / 10 بازدید