عشق مرحم...

یکبار خواب دیدن تو

به تمام عمر میارزد

پس نگو

نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست

قبول ندارم

گرچه که جسم خستس

ولی دل

دریایی ست

تاب و توانش بیش از اینهاست

دوستت دارم

و تابان آن هر چه باشد

باشد...

دوست خواهم داشت

بیشتر از دیروز

باکی ندارم از هیچ کس و هر کس که

تو را دارم

عزیز

یه روز از همین روزها

روی شب پا میذارم

توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم

تا که خوب خوب بشه زخم های دلواپسی

عشقو مرحم می کنم

روی دلها میذارم...

/ 0 نظر / 8 بازدید