فراموشـــت ... !

 

فـــراموشتــ می کنم با تمام خاطراتتــ

 

فـــراموشم کن با تمام عشقی که به تو دارم

 

فـــراموشتــ می کنم گرچه باران دیدگانم جاری استــ

 

فـــراموشتــ می کنم با تمام احساس بی نظیری که به تو دارم

 

فـــراموشتــ می کنم گرچه سختــ استــ

 

فـــراموشتــ می کنم گرچه تلخ استــ

 

فـــراموش می کنم گرمی دستانتــ

 

                            چشمان نافذتــ

 

                                  حرارتــ نگاهتــ را

 

                        آه.... 

 

فـــراموشتــ می کنم اگر اشکهایم کمکــ کنند

 

فـــراموشتــ می کنم اگر قلبم نامتــ را فریاد نزند

 

فـــراموشتــ می کنم اگر عطر تنتــ

 

دیگر فضای ذهنم را پر نکند 

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد گرچه تنها هستم

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد گرچه تنها پناهم بودی

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد گرچه تا همیشه دوستتـــــ خواهم داشتــ

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد با اینکه تا بحال هیچکس را به اندازه تو دوستــ نداشتم

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد با اینکه مخاطبــ مهربان درد دلهایم بوده ای

 

با اینکه مخاطبــ مهربان درد دلهایم خواهی ماند

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد با تمام آرامشی که به من ارزانی داشتی

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد با تمام عشقی که به من هدیه کردی

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد با تمام رویاهایم

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد با تمام صحبتهای دلنشینتــ

 

فـــراموشتــ خواهم  کرد ... آری ... فـــراموشتــ خواهم کرد

 

 مجبورم فـــراموشتــ کنم

 

                             اما

 

             مگـــــــــــر مـــی شود فراموشتــــــ کــــــرد...!؟ 

 

                                                      فـــــراموشم نکـــــــــن....

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
مسعود

فراموشی گاهی بهترین مرهم است

مصطفی

بسیار دلنشین [گل] یکی از غیر ممکن ها در زندگی ما فراموش کردن عشق و دوست داشتنه حالا این جدائی به هر دلیلیم که باشه بازم درد آوره و از همه بدتر جدائی های اجباری مانند مرگ ... تنها دوائی که کمی آرامش میدهد شکیبائیست ...