عاشــــــــــق نمیشدم کاشــــکی !‌

کاشکی که عشقم عشق نبود هوس بود
کاشکی که دل جدا از این قفسه
                           عشق چیه دردسره
دل دیوونهو در به دره
غصه ی در و غمه
                          عشق میسوزونه دلها رو
اخ که دلش چه سنگه
وای چی بگم رنج و غمه
                           سوختنشم قشنگه
کاشکی پرنده بودم کاشکی
یا ببر درنده بودم
هر پی بگی بودم ولی
                          عاشق نبودم کاشکی
عاشق نبودم کاشکی
چیکار کنم از دست عشق
به کی بگم نمیخوامش
                           میخوام برم نمیشه
ترکش کنم نمیشه
میخوام برم نه نمیشه
ترکش کنم نه نمیشه
                            عشق چیه دردسره
دل دیوونهو در به دره
غصه ی در و غمه
                            عشق میسوزونه دلها رو
اخ که دلش چه سنگه
وای چی بگم رنج و غمه
                            سوختنشم قشنگه
مهستی
/ 1 نظر / 14 بازدید
حسین

قشنگ بود و در ضمن یه سری هم به ما بزن