# باران

نیا باران !!!

نیا باران! ! !  زمین جای قشنگی نیست               من از اهل زمینم                           خوب میدانم                                    که گل در عقد زنبور است           ولی                 ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید