# زندگی

زندگــــــی چیست؟

زندگی چیست: تکرار   دیروز          و              امروز                       با                          مخلوطی از...                                       عشق تاریخ گذشته ! ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید