...اونکه رفته ...

چشم من بیا منو یاری بکن
گونه هام خشکیده شد کاری بکن
غیر گریه مگه کاری میشه کرد
کاری از ما نمیاد یاری بکن
اونکه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد
تا قیامت دل من گریه میخواد
سرنوشت چشاش کوره نمیبینه
زخم خنجرش میمونه توسینه
لب بسته دیده غرق به خون
قصه غربت آدم همینه
اونکه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد
تا قیامت دل من گریه میخواد
خورشید روشن مارو دزدیدن
روی اون ابرای سنگین کشیدن
همه جا رنگ سیاه وماتمه
فرصت موندنمون خیلی کمه
اونکه رفته دیگه هیچ وقت نمیاد
تا قیامت دل من گریه میخواد /داریوش

/ 1 نظر / 12 بازدید
OM iiiiiii D

صدا.. ترانه های داریوش رو باید قاب طلا گرفت![گل]